Groot en klein nieuws lees je hier. Van mezelf, partners of van derden. Voor meer sprankelend nieuws meld je je aan voor de nieuwsbrief die eens per kwartaal verschijnt. Stuur me  jouw nieuws en wie weet staat het in de volgende nieuwsbrief.

Op 15 maart jl. ging ik opgetogen naar ‘Sustainable MBA in one day’, aangetrokken door de tekst op de flyer:

Sustainable MBA in 1 Day is hét vakinhoudelijke event waarin we de belangrijkste elementaire én nieuwe theorieën & modellen, boeken en leiders op het gebied van duurzaamheid bespreken. Kate Raworth en Donut Economie? Paul Hawken en Drawdown? Transitiemanagement? Nieuwste informatie over Circulaire Economie? Met Sustainable MBA ben je in één dag up-to-date. Onder leiding van interessante sprekers (waaronder Peter Senge!) ga je nadenken hoe dit past binnen jouw eigen organisatie en kun je volop netwerken met vakgenoten uit de duurzame sector.

Het was nogal een belofte die waargemaakt zou moeten worden en ik was heel benieuwd hoe dat zou uitpakken...

Bij aankomst werden we vriendelijk begeleid naar de ‘Awarehouse’ van Interface, een prachtige ruimte waar historie en innovatie samengebracht zijn. Het is gezellig druk. Gastvrouw Annick Schmeddes (Sustainable Talent en oud collega van mij) en gastheer Paul Ruiten doen de aftrap. Zij vertellen over de reis die we met z’n allen gaan maken. En op reis gaan we; Mondo Leone, onze schatzoeker, neemt ons mee naar Mittelwald.... Hij vertelt gedurende de dag een prachtig avontuur (dát ga ik niet verklappen, wel wat ik ervan geleerd heb).

In 8 uur tijd komt minstens 8 meter boeken voorbij. De meeste boeken en methodes ken ik al, toch is het leerzaam en inspirerend. Dat komt deels door de opdrachten en voorbeelden en deels door de interactie met mijn buurvrouwen. Van de sprekers vind ik Geanne van Arkel en Rob van Tilburg heel goed. Maar het hoogtepunt is voor mij toch wel de online interactie met Peter Senge; zijn kennis & ervaring, maar vooral zijn wijsheid & reflectie over hoe je samenwerken voor hetzelfde doel op een goede manier aanpakt, raken mij. De grootste tip die hij geeft is formuleer een groots, ambitieus einddoel waar niemand ‘nee’ tegen kan zeggen en knip het vervolgens op in korte termijn doelen waar mensen mee aan de slag kunnen. Zorg ervoor dat je elkaars’ taal spreekt, dat de wederzijdse belangen helder zijn en dat er een omgeving van veiligheid & vertrouwen gecreëerd wordt om samen te kunnen werken.

Na 8 uur absorberen van kennis werd het tijd om deze dag af te ronden en de elixer van verhalenverteller Mondo Leone te horen… Het komt erop neer dat we van onze reis moeten genieten, niet van het einddoel. Dat je met enthousiasme, focus en toewijding veel meer mensen op de been kunt brengen dan je ooit had durven dromen. Dat volharding en veerkracht leiden tot een schat, al kan het anders uitpakken dan vooraf bedacht. Allemaal zaken die we nodig hebben om ons streven naar een betere, gezondere, bewustere wereld waar te maken. 

Annick & Co, dank je wel. Ik heb genoten en ik neem alle kennis, inzichten en schatten ter harte!

Oh ja, ook nog een MBA op zak (na 1 dag)…

Enschede, 5 maart 2018 - SKO uit Oldenzaal gaat de komende tien jaar 1500 werkplekken in de gemeente Enschede circulair maken. Dat is het resultaat van de aanbesteding voor circulair kantoorinterieur van de gemeente.

SKO start binnenkort met het in kaart brengen van het bestaande meubilair en de bestaande voorraad. Zijn de meubels kwalitatief goed en dragen ze bij aan een gezonde werkplek, dan worden ze hergebruikt. Overbodig interieur krijgt een herbestemming via SKO. Daar waar de oude meubels nog waarde hebben, krijgt de gemeente Enschede eventueel een inruilbedrag.

De aanschaf van “nieuwe” producten zal alleen plaatsvinden wanneer het bestaande meubilair niet meer voldoet of geschikt kan worden gemaakt. Nieuw meubilair zal moeten voldoen aan de strengste circulariteitseisen. Zo houdt de gemeente – samen met regisseur SKO – stevig grip op haar circulaire missie én haar inventaris.

De keuze voor SKO

De gemeente Enschede streeft naar versneld circulair inkopen. Alle inkoopprocessen zijn ingericht op de realisatie hiervan, zo ook de aanbesteding voor circulair kantoorinterieur van de gemeente eind 2017.

Na een marktconsultatie, formuleerde de gemeente haar ambities voor circulaire kantoorinrichting. Niet de prijs stond centraal, maar de lange termijnvisie van marktpartijen op circulaire kantoorinrichting, nieuwe verdienmodellen en een inclusieve samenleving. Daarnaast vroeg de gemeente om materialenpaspoorten van producten, waarmee onder andere circulariteit geverifieerd kan worden. Ook flexibiliteit is belangrijk, vanwege de toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente.

Op basis hiervan selecteerde de gemeente vijf inschrijvingen. Omdat circulair aanbesteden vrij nieuw is, nodigde de gemeente deze partijen uit voor een inhoudelijke dialoog. De definitieve voorstellen werden beoordeeld, waarna de opdracht uiteindelijk werd gegund aan SKO.

Willem Pouwels, Teamleider Facilitaire Ondersteuning bij de gemeente Enschede, legt uit waarom de keuze op SKO is gevallen: “Het totale pakket van SKO sprak mij aan. Zij voldeden ruim aan al onze ambities. Maar ik word vooral warm van de Duurzaamheidsstraat, die SKO & partners runnen samen met mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen ook een dikke plus van mij voor hun goede visie op gezond werken.

Openheid

Tijdens het aanbestedingstraject presenteerde SKO een menukaart met diensten en producten, gericht op een gesloten materialenkringloop. Uniek is de volledige openheid van SKO in inkoopprijzen en opslagen. Zo komen de gemeente Enschede en SKO de komende jaren tot goede prijsafspraken, ook al ligt het assortiment nog niet vast.

Enschede en SKO bekrachtigden hun partnerschap in “The Green Room”. Deze creatieve studio in het voormalige Werkplein - waar medewerkers en partners samen aan innovatieve oplossingen werken - heeft al een circulaire metamorfose ondergaan. Het is het eerste gezamenlijke project van de kersverse partners.

Wethouder Eelco Eerenberg is één van de aanjagers van het circulaire inkooptraject van de gemeente. “Deze ingeslagen weg laten we niet meer los. We zien dat circulaire economie goed is voor banen, dat het ook zwakkere mensen in onze gemeente kansen biedt. Medewerkers, ondernemers, burgers; ze zien steeds vaker kansen op dit vlak. De prachtige samenwerking met SKO draagt ook weer bij aan verdere bewustwording. Het doet ons imago goed, binnen de gemeente en erbuiten.”

Impact

De gemeente Enschede heeft inmiddels door hoe zij als kopende partij aan circulaire knoppen in de markt kan draaien. Zo zag ze gedurende het aanbestedingsproces een nieuwe, circulaire “mindset” ontstaan bij de winnaar van de aanbesteding circulaire warme en koude drankenvoorziening, Jacobs Douwe Egberts. Door veel exposure in de media rondom deze aanbesteding, werd ook de nieuwsgierigheid van collega’s merkbaar geprikkeld. In de samenwerking met SKO ligt het anders; hier verwacht de gemeente nieuwe kennis en inspiratie op te doen om de transitie naar circulaire economie te versnellen. Kennis die de gemeente graag deelt met anderen.

“In het verleden hebben we ons weleens positief kritisch uitgelaten over het (niet circulaire, duurzame) inkoopbeleid van de gemeente. Wij vonden dat het anders kon. Dat heeft de gemeente goed opgepakt. We zijn ontzettend trots dat we deze mooie, lokale aanbesteding hebben gewonnen en dat we de gemeente mogen ondersteunen in hun circulaire missie.” – Robbert Nijhuis, directeur SKO.

Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dit wordt verankerd in een klimaatwet. De grootste CO2-reductie is te behalen in de industrie, stelt het regeerakkoord. Weet u hoe u dit gaat aanpakken? Welke kansen het u biedt?

Klik hier voor meer informatie op de website van Climate-KIC of download hier de flyer

Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Maar is het genoeg? Neemt de overheid de juiste maatregelen? En wat kunnen steden c.q. provincies doen? De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dit wordt verankerd in een Klimaatwet. Hoe kunt u het Regeerakkoord en deze wet doorvertalen naar circulaire kansen binnen uw gemeente / provincie?

Klik hier voor meer informatie op de website van Climate-KIC of download hier de flyer

De gemeente Enschede is op zoek naar de meest geschikte partner voor het circulair aanbesteden van de kantoorinventaris. Het doel: behoud van de waarde van materialen en het daadwerkelijk sluiten van grondstofkringlopen. In navolging op de circulaire aanbesteding van de warme en koude drankenvoorziening, levert de gemeente Enschede ook met deze circulaire aanbesteding een toonaangevende bijdrage aan de visie van de Rijksoverheid om in 2050 volledig circulair te zijn. Kijk hier voor meer informatie.

APELDOORN, 22 februari 2017 – De gemeente Apeldoorn wil de renovatie van onder andere 55.000 m2 betonnen wegen in de wijk De Parken volgens een innovatie gerichte circulaire inkoopmethodiek* aanbesteden die aannemers stimuleert om circulariteit toe te passen. Dit moet de bouwketen aanzetten om in co-creatie tot slimme, innovatieve oplossingen te komen voor het werk aan wegen en riolering in De Parken. Deze aanpak past in de ambities van de gemeente Apeldoorn op het gebied van duurzaamheid. Het renovatietraject start in het najaar van 2017 en loopt tot 2022.

Werkzaamheden De Parken
Veel wegen in De Parken zijn toe aan grootschalig onderhoud. De asfalt- en betonwegen worden vervangen door wegen met gebakken klinkers. Een duurzame keuze. Daarnaast wordt op onderdelen de riolering aangepakt. Er wordt een apart infiltratieriool voor hemelwater aangelegd, zodat het schone regenwater in de bodem en in de nabij gelegen vijvers wordt opgevangen.

Circulaire ambitie
De wegen in De Parken zijn in de jaren ‘30 van de vorige eeuw aangelegd als arbeidsvoorzieningsproject. Het zand, benodigd voor de betonwegen in de wijk, is daarbij uit Berg en Bos gegraven. Op die plekken liggen nu de vijvers van Park Berg en Bos.

Circulariteit – kort gezegd: afvalstoffen als grondstof gebruiken – speelde onbedoeld dus al bij het uitgraven van de vijvers in Berg en Bos een rol en is ook nu weer actueel. Het doel van deze eerste keer circulair aanbesteden, is kennis opdoen. Die kennis wil de gemeente delen binnen de Stedendriehoek om uiteindelijk nog meer projecten circulair uit te gaan voeren.

Circulair aanbesteden is nieuw voor ons. De ontwikkelingen op circulair gebied gaan razendsnel. Door niet alles op voorhand in detail uit te werken willen we de marktpartijen aanspreken op hun creativiteit en innovatievermogen. Dat is spannend, ambitieus én slim. Op deze manier hopen we namelijk de kennis uit de markt optimaal te benutten voor de renovatie van de wijk De Parken.” – Mark Sandmann, wethouder.

Marktontmoeting 6 maart 2017
De gemeente heeft alle bedrijven, (onder) aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers die een circulaire bijdrage kunnen leveren aan dit project, uitgenodigd voor een marktontmoeting. Tijdens deze marktontmoeting licht de gemeente het vernieuwende inkoop- en selectieproces en het Programma van Ambities toe. De ontmoeting vindt plaats op maandag 6 maart 2017, 13.30 – 17 uur in Area055, Vlijtseweg 130 (ingang noord) in Apeldoorn. Voor meer informatie, bekijk de flyer.

 

Op 10 oktober jl. - de Dag van de Duurzaamheid #dvdd16 - trapten we de LENthon af op het stafbureau van de Lentiz Onderwijsgroep te Vlaardingen.

 

LENthon is dé Klimaatinnovatie Challenge voor vo’ers en mbo’ers. Twaalf teams ontwikkelen de komende maanden hun idee voor Klimaatinnovatie, strijden eerst voor een finaleplek en vervolgens om de eerste prijs. De winnaars gaan o.a. hun klimaatinnovatie realiseren en krijgen een spijkerbroek uit de G-Star ‘RAW for the Oceans’ Collection van de bekende zanger Pharrell Williams.

 

Het doel van deze Challenge is enerzijds om met elkaar in contact te komen, samen te leren en elkaar te inspireren om klimaatverandering een halt toe te roepen en anderzijds om winst en/of besparingen op te leveren voor de 12 Lentiz scholen. De Klimaatinnovatie Challenge zal spectaculair eindigen op 20 april 2017.

Vonk is bedenker, inspirator & mede-uitvoerder van de LENthon en werkt nauw samen met het team van Lentiz en Plannen van de Plank.

 

 

Persbericht: Gemeente Enschede kondigt circulaire aanbesteding warme en koude drankenvoorziening aan

ENSCHEDE, 22 juli 2016 – Gemeente Enschede besteedt deze keer geen vooraf volledig uitgewerkte koffie en thee oplossing aan, maar wil partners uitdagen om met een slimme, circulaire warme- en koude drankenvoorziening te komen. Partners waarmee na de gunning, in nauwe samenwerking, een zo circulair mogelijke oplossing wordt ontwikkeld. Hiervoor volgt de gemeente de Rapid Circulair Contracting methodiek, een innovatie gericht circulair inkoopproces. Tijdens de marktontmoeting op 4 oktober wordt deze vernieuwende aanpak toegelicht.

 

Op de bres voor circulaire economie

Enschede wil een gemeente zonder afval en zonder uitval zijn. En een voorbeeld voor de markt zijn. Daarom zoekt ze voor deze aanbesteding naar nieuwe circulair verantwoorde business modellen voor haar warme- en koude drankenvoorziening. Beheer, onderhoud, eigendom van de technische benodigdheden en verpakkingen, blijven bijvoorbeeld bij voorkeur in de handen van de gekozen partner(s). De gemeente kijkt daarbij ook naar duurzame verwerking van (afval)producten. Hierbij vraagt ze de gehele voorziening in koffie, thee, chocolade, warm en koud water, in de vorm van een functioneel omschreven prestatie, uit. Een deel van de invulling van de optimale oplossing zal bestaan uit een gezamenlijk ontwikkelingstraject. Met het oog op de middellange termijn is deze circulaire aanpak voor de gemeente voordeliger en sluit het aan bij haar doelstellingen om verantwoord met de maatschappij en het milieu om te gaan.

Inkopers kunnen de vraag naar circulaire & duurzame goederen/diensten aanjagen. Deze opdracht hebben we onze inkopers meegegeven. In deze inkoop pilot gaan ze hier concreet mee aan de slag. De geleerde lessen passen we toe in volgende circulaire aanbestedingen.’    – Gemeente Enschede

 

Ambities en wensen

Om het aanbestedingsproces zo optimaal en transparant mogelijk te laten verlopen, formuleert de gemeente duidelijke ambities en wensen. Naast het maximaliseren van circulaire economie, vormen smaak en beleving belangrijke speerpunten en worden partners uitgedaagd om boven de minimum eis van 5% SROI (Social Return on Investment) uit te komen. Aanbieders kunnen naast het plaatsen van automaten denken aan ‘koffie met een gezicht’ en/of een ophaal & afwasservice van koffiemokken door een sociale werkplaats. De volledige publicatie van deze circulaire aanbesteding zal medio oktober openbaar gemaakt worden via TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

 

Uitnodiging marktontmoeting

Hoe dit vernieuwende inkoopproces verloopt, hoe het Programma van Behoeften en Ambities er uit ziet en welke begeleiding de geselecteerde partijen mogen verwachten van de gemeente en Stichting Circulaire Economie bij het uitwerken van de oplossing, wordt toegelicht tijdens een speciale marktontmoeting op dinsdag 4 oktober (13.30 – 16 uur) in het Stadhuis, Langestraat 24 te Enschede.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om zich op de hoogte te stellen van, vragen te stellen over, enthousiast en geïnspireerd te raken door, en een rol te willen spelen in deze bijzondere aanbesteding. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden tot 28 september via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie kunt u vinden op het aanbestedingsplatform ‘Negometrix’ onder tender 44166.

Meer en meer bedrijven gaan op zoek naar alternatieven om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn ook belangrijke onderwerpen bij kantoorwerk. Werknemers willen zich thuis voelen en hun eigen werkomgeving vorm geven. Door al deze ontwikkelingen ging Velto anders kijken naar mens & maatschappij, bedrijfsvoering en winst. Zo vormde Velto haar circulaire gedachtegoed en een circulair aanbod.

Velto als circulaire voorhoede van Interstuhl

Velto is al bijna 40 jaar exclusief importeur van het duurzame, high-end merk Interstuhl in Nederland en België. In 2015 werd een naamsverandering doorgevoerd; de naam Velto werd vervangen door Interstuhl. ‘Naast de verkoop van Interstuhl, hebben we Velto recentelijk opnieuw gelanceerd om ons circulair aanbod te communiceren. Met de campagne ‘We Follow’ vieren we de nieuwe start van Velto en willen we zo veel mogelijk mensen uitnodigen om samen met ons circulair te gaan denken en te gaan werken. We zien Velto als de circulaire voorhoede van Interstuhl’, aldus Interstuhl/Velto directeur Wilbur van der Velde.

Raak met circulaire kantoorbeleving

Door te gaan denken in een circulair systeem, heeft Velto nieuwe producten, diensten en marktmogelijkheden gecreëerd. Zoals het 5-stappenplan van Velto dat gericht is op continu hergebruik van de Interstuhl stoelen, in welke fase ze zich ook bevinden. Stap 4 is Re-design: onder leiding van partner Studio Wederzijds krijgen de stoelen een nieuwe ‘look & feel’ door nieuwe stoffering (uit de collectie genomen stoffen), stoere stiksels en houten armleggers (afvalhout). Sociaal ondernemer Joustra zorgt voor de uitvoering. Stap 4 sluit aan bij wat er in de markt gaande is; klanten vragen om een kantooromgeving ‘met een ziel’. Een omgeving die met passie is ontworpen, die raakt met beleving en waarbij de identiteit van het bedrijf direct afstraalt op medewerkers en klanten.

Wat doet Velto zelf?

In het kader van practice what you preach heeft Velto  het magazijn omgetoverd tot een Circulair Concept Store; een stijlvol, waardevast en prikkelend interieur waar relaties welkom zijn om te (net)werken, te trainen en/of een tussenstop te maken. Naast de producten van Interstuhl en Bimos kunnen zij zich hier laten inspireren door partners zoals Weder en NNOF.

Waarde toevoegen

Als de Interstuhl stoelen echt aan hun einde zijn, dan sluit Velto de cirkel met stap 5 Re-cycle. Door de 8 design principes van Interstuhl bij het ontwerp, is het in deze laatste fase relatief eenvoudig om de stoelen te recyclen tot waardevolle grondstoffen. Dit doet Velto met behulp van een lokale afvalverwerker. Velto berekent de exacte milieu-besparing en overhandigt het certificaat hiervan aan de klant. Verder onderzoeken Velto en partners hoe ze waarde aan deze grondstoffen kunnen toevoegen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw product dat vervaardigd wordt uit het kunststof van de rugleuningen.

Toekomstvisie

De komende jaren draagt Velto haar circulaire gedachtegoed actief uit binnen en buiten de branche, zoekt Velto verder naar de optimale toepassing van circulaire economie en betrekt ze nog meer partijen bij haar missie. Waarbij ze uiteraard de dromen en wensen van haar klanten niet uit het oog verliest en zich blijft inzetten voor een warme en betrokken relatie met haar klanten en andere stakeholders: ‘We follow’ voor het kantoor van morgen.

Op 16 februari jl. ging de derde editie van onze Masterclass 'Haal meer uit MVO communicatie en ISO 26000 zelfverklaring' van start. Samen met de deelnemende organisaties, compagnon Christel Berkhout en internationaal ISO 26000 expert Hans Kroder werken we het aankomende half jaar aan de thema's:

  1. Interne activatie: hoe krijg je medewerkers mee met je MVO beleid
  2. Externe betrokkenheid: hoe betrek je je stakeholders bij je MVO missie en waar liggen de (business) kansen 
  3. Duurzame positionering: wat is je duurzame essentie, je MVO verhaal en hoe gebruik je je ISO 26000 zelfverklaring als effectief communicatiemiddel

160216 MC16 sessie Dunea ambassadeurs

Foto: Deelnemers van Dunea halen interne verbindingselementen op voor het MVO beleid (het eerste thema dat in deze Masterclass aan bod komt). Rechts in beeld trainer Christel Berkhout.