CO2 FOOTPRINT IN BEELD

Krijg zicht op je klimaatimpact

Werken aan een klimaatvriendelijk(e) bedrijf(svoering)

Dit zijn de voordelen:

  • Vonk adviseert je de rapportage inzichtelijk te maken omdat het aantoont dat je je inspant voor de verduurzaming van je bedrijf én voor een betere maatschappij.
  • Het blijvend kunnen leveren van diensten aan opdrachtgevers die om een CO2-Footprint vragen, of die het belangrijk vinden dat hun leveranciers duurzaam ondernemen
  • Het voldoen aan wet- en regelgeving
  • Het inspelen op de toekomstige CO2 beprijzing
  • Kostenbesparingen in energie, afval en mobiliteit

Zo werkt het

Nederland heeft de Green Deal getekend die vastgelegd is in de Europese klimaatwet. Doelstelling voor 2030 is 55% minder CO2-uitstoot dan in 1990.Daarnaast werd de Nederlandse Overheid via de rechter gedwongen om meer maatregelen te nemen en heeft daarom haar duurzame ambities opgeschroefd tot 60%. Dit is ook van invloed op jouw bedrijf. Voor het berekenen van de CO2-Footprint maakt Vonk gebruik van de Milieubarometer van Stimular. Door Vonks aanpak, presentatie en advies helpt Vonk je vooruit in je streven naar een klimaatvriendelijk(e) bedrijf(svoering).

CO2 footprint verkleinen

Met de tool, de Milieubarometer van Stimular, berekenen we je footprint. Vervolgens stuurt Vonk je een rapport met besparingsmaatregelen en andere tips. Uiteraard bespreken we dit met elkaar en formuleren we vervolgstappen. Dit geeft trouwens een solide basis voor een eventuele duurzaamheidsrapportage: transparant en geloofwaardig!

Vervolgens is het de bedoeling dat je jaarlijks de CO2-Footprint blijft meten om de vooruitgang te volgen en nieuwe doelen stelt om de CO2 verder omlaag te brengen. Na Vonks hulp voor de eerste keer, kun je het daarna ieder jaar zelf uitvoeren.

Linkjes

Iets voor jou? Neem dan contact op