Groot en klein nieuws lees je hier. Van mezelf, partners of van derden. Voor meer sprankelend nieuws meld je je aan voor de nieuwsbrief die eens per kwartaal verschijnt. Stuur me  jouw nieuws en wie weet staat het in de volgende nieuwsbrief.

APELDOORN, 22 februari 2017 – De gemeente Apeldoorn wil de renovatie van onder andere 55.000 m2 betonnen wegen in de wijk De Parken volgens een innovatie gerichte circulaire inkoopmethodiek* aanbesteden die aannemers stimuleert om circulariteit toe te passen. Dit moet de bouwketen aanzetten om in co-creatie tot slimme, innovatieve oplossingen te komen voor het werk aan wegen en riolering in De Parken. Deze aanpak past in de ambities van de gemeente Apeldoorn op het gebied van duurzaamheid. Het renovatietraject start in het najaar van 2017 en loopt tot 2022.

Werkzaamheden De Parken
Veel wegen in De Parken zijn toe aan grootschalig onderhoud. De asfalt- en betonwegen worden vervangen door wegen met gebakken klinkers. Een duurzame keuze. Daarnaast wordt op onderdelen de riolering aangepakt. Er wordt een apart infiltratieriool voor hemelwater aangelegd, zodat het schone regenwater in de bodem en in de nabij gelegen vijvers wordt opgevangen.

Circulaire ambitie
De wegen in De Parken zijn in de jaren ‘30 van de vorige eeuw aangelegd als arbeidsvoorzieningsproject. Het zand, benodigd voor de betonwegen in de wijk, is daarbij uit Berg en Bos gegraven. Op die plekken liggen nu de vijvers van Park Berg en Bos.

Circulariteit – kort gezegd: afvalstoffen als grondstof gebruiken – speelde onbedoeld dus al bij het uitgraven van de vijvers in Berg en Bos een rol en is ook nu weer actueel. Het doel van deze eerste keer circulair aanbesteden, is kennis opdoen. Die kennis wil de gemeente delen binnen de Stedendriehoek om uiteindelijk nog meer projecten circulair uit te gaan voeren.

Circulair aanbesteden is nieuw voor ons. De ontwikkelingen op circulair gebied gaan razendsnel. Door niet alles op voorhand in detail uit te werken willen we de marktpartijen aanspreken op hun creativiteit en innovatievermogen. Dat is spannend, ambitieus én slim. Op deze manier hopen we namelijk de kennis uit de markt optimaal te benutten voor de renovatie van de wijk De Parken.” – Mark Sandmann, wethouder.

Marktontmoeting 6 maart 2017
De gemeente heeft alle bedrijven, (onder) aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers die een circulaire bijdrage kunnen leveren aan dit project, uitgenodigd voor een marktontmoeting. Tijdens deze marktontmoeting licht de gemeente het vernieuwende inkoop- en selectieproces en het Programma van Ambities toe. De ontmoeting vindt plaats op maandag 6 maart 2017, 13.30 – 17 uur in Area055, Vlijtseweg 130 (ingang noord) in Apeldoorn. Voor meer informatie, bekijk de flyer.