Groot en klein nieuws lees je hier. Van mezelf, partners of van derden. Voor meer sprankelend nieuws meld je je aan voor de nieuwsbrief die eens per kwartaal verschijnt. Stuur me  jouw nieuws en wie weet staat het in de volgende nieuwsbrief.

Op verzoek van Angélique Slob, derdejaars student Communicatie (deeltijd) aan Hogeschool Utrecht, verleende ik mijn medewerking aan een achtergrondartikel over MVO-communicatie. Zij kreeg van een 9,5 haar docent voor dit artikel en zorgde voor plaatsing op het duurzame platform TGTHR. Ik ben heel trots op haar en het artikel!

Download hier het artikel of lees het op de website van TGTHR.

Het team van Het Groen van Prinstererlyceum is door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot de winnaar van LENthon 2018, dé klimaatinnovatie challenge voor vo en mbo. Het team presenteerde een uitgewerkt plan om Het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen van waterbesparende kranen te voorzien. Hiermee sleepte ze de felbegeerde LENthon Award in de wacht tijdens de grote finale op 19 april jl. bij LIFE College in Schiedam.

Waterbesparende kranen en duurzame verandering

Een vakkundige jury - bestaande uit de Jeugddijkgraaf Jiska Taal, Jeroen Been (G-Star RAW Store Rotterdam) en Hak van Nispen tot Pannerden (Eco-Schools) - beoordeelden de klimaatinnovaties op vijf criteria: innovatie, impact op het klimaat, winst/besparing voor school, uitvoerbaarheid en opschaalbaarheid. Op basis hiervan kende de jury de eerste prijs toe aan Het Groen van Prinstererlyceum met haar duurzame plan voor waterbesparende kranen. Het team had het huiswerk goed op orde: de besparing, de kosten, de terugverdientijd, korting bij een installateur en al een kraan vervangen bij wijze van test. De jury zag vooral drie daadkrachtige dames die in staat zijn om een duurzame verandering op gang te brengen binnen hun school.

 

LENthon 2018

LENthon is een initiatief van Lentiz onderwijsgroep en motiveert leerlingen (van 12 - 17 jaar) om op een leerzame manier klimaatinnovaties voor hun eigen school te bedenken. Op de dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017 - startte de tweede editie van LENthon met negen teams. Na twee intensieve Boot Camps – trainingen om de klimaatinnovatie en de pitchvaardigheden te verbeteren een halve finale - stonden donderdag 19 april jl. vijf teams op het podium. Zij presenteerden daar hun innovaties: Kantinemachine (vmbo Maassluis), Lokaal97 (Geuzencollege), Driveloader (Dalton MAVO & Het Groene Lyceum), Greencharger (Reviuslyceum) en De waterbesparende kranen (Groen van Prinstererlyceum).

“De impact op de leerprestaties van leerlingen is net zo groot als de impact op een beter leefklimaat binnen/buiten de scholen.” – Danielle van Heck, Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteitszorg, Strategie & Innovatie én iniatiefneemster LENthon.

 

Impact

LENthon is een laagdrempelige manier om leerlingen, docenten en de directe omgeving te enthousiasmeren en activeren voor de verduurzaming van de Lentiz onderwijsgroep. In een periode van zes maanden ontwikkelt ieder team proactief hun duurzame oplossing en krijgen de teams de opdracht om draagvlak te creëren bij medeleerlingen en concrete (uitvoerings)vragen met (lokale) ondernemers te bespreken. Daarnaast versterken de deelnemers hun pitchvaardigheden en leren ze omgaan met de media.

 

Voor meer informatie bekijk de LENthon Facebookpagina.

 

Na de bouwvak van 2019 worden het nieuwe stadskantoor en het gerenoveerde stadhuis opgeleverd. In deze panden zullen het ‘Hengelo’s werken’ van medewerkers en de optimale dienstverlening aan burgers centraal staan. Een belangrijk aspect bij de inrichting is het toepassen van nieuwe, circulaire oplossingen.

Vandaar dat de gemeente een vijftal circulaire aanbestedingen - kantoorinventaris, catering, interieurbouw, koffieautomaten en eenduurzaam wagenpark - uitzet in 2018. Op 22 maart gaat de eerste aanbesteding circulair kantoorinventaris van start. De opdracht bestaat o.a. uit het verduurzamen van de werk- en ontmoetingsplek voor 750 ambtenaren.

Enschede, 5 maart 2018 - SKO uit Oldenzaal gaat de komende tien jaar 1500 werkplekken in de gemeente Enschede circulair maken. Dat is het resultaat van de aanbesteding voor circulair kantoorinterieur van de gemeente.

SKO start binnenkort met het in kaart brengen van het bestaande meubilair en de bestaande voorraad. Zijn de meubels kwalitatief goed en dragen ze bij aan een gezonde werkplek, dan worden ze hergebruikt. Overbodig interieur krijgt een herbestemming via SKO. Daar waar de oude meubels nog waarde hebben, krijgt de gemeente Enschede eventueel een inruilbedrag.

De aanschaf van “nieuwe” producten zal alleen plaatsvinden wanneer het bestaande meubilair niet meer voldoet of geschikt kan worden gemaakt. Nieuw meubilair zal moeten voldoen aan de strengste circulariteitseisen. Zo houdt de gemeente – samen met regisseur SKO – stevig grip op haar circulaire missie én haar inventaris.

De keuze voor SKO

De gemeente Enschede streeft naar versneld circulair inkopen. Alle inkoopprocessen zijn ingericht op de realisatie hiervan, zo ook de aanbesteding voor circulair kantoorinterieur van de gemeente eind 2017.

Na een marktconsultatie, formuleerde de gemeente haar ambities voor circulaire kantoorinrichting. Niet de prijs stond centraal, maar de lange termijnvisie van marktpartijen op circulaire kantoorinrichting, nieuwe verdienmodellen en een inclusieve samenleving. Daarnaast vroeg de gemeente om materialenpaspoorten van producten, waarmee onder andere circulariteit geverifieerd kan worden. Ook flexibiliteit is belangrijk, vanwege de toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente.

Op basis hiervan selecteerde de gemeente vijf inschrijvingen. Omdat circulair aanbesteden vrij nieuw is, nodigde de gemeente deze partijen uit voor een inhoudelijke dialoog. De definitieve voorstellen werden beoordeeld, waarna de opdracht uiteindelijk werd gegund aan SKO.

Willem Pouwels, Teamleider Facilitaire Ondersteuning bij de gemeente Enschede, legt uit waarom de keuze op SKO is gevallen: “Het totale pakket van SKO sprak mij aan. Zij voldeden ruim aan al onze ambities. Maar ik word vooral warm van de Duurzaamheidsstraat, die SKO & partners runnen samen met mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen ook een dikke plus van mij voor hun goede visie op gezond werken.

Openheid

Tijdens het aanbestedingstraject presenteerde SKO een menukaart met diensten en producten, gericht op een gesloten materialenkringloop. Uniek is de volledige openheid van SKO in inkoopprijzen en opslagen. Zo komen de gemeente Enschede en SKO de komende jaren tot goede prijsafspraken, ook al ligt het assortiment nog niet vast.

Enschede en SKO bekrachtigden hun partnerschap in “The Green Room”. Deze creatieve studio in het voormalige Werkplein - waar medewerkers en partners samen aan innovatieve oplossingen werken - heeft al een circulaire metamorfose ondergaan. Het is het eerste gezamenlijke project van de kersverse partners.

Wethouder Eelco Eerenberg is één van de aanjagers van het circulaire inkooptraject van de gemeente. “Deze ingeslagen weg laten we niet meer los. We zien dat circulaire economie goed is voor banen, dat het ook zwakkere mensen in onze gemeente kansen biedt. Medewerkers, ondernemers, burgers; ze zien steeds vaker kansen op dit vlak. De prachtige samenwerking met SKO draagt ook weer bij aan verdere bewustwording. Het doet ons imago goed, binnen de gemeente en erbuiten.”

Impact

De gemeente Enschede heeft inmiddels door hoe zij als kopende partij aan circulaire knoppen in de markt kan draaien. Zo zag ze gedurende het aanbestedingsproces een nieuwe, circulaire “mindset” ontstaan bij de winnaar van de aanbesteding circulaire warme en koude drankenvoorziening, Jacobs Douwe Egberts. Door veel exposure in de media rondom deze aanbesteding, werd ook de nieuwsgierigheid van collega’s merkbaar geprikkeld. In de samenwerking met SKO ligt het anders; hier verwacht de gemeente nieuwe kennis en inspiratie op te doen om de transitie naar circulaire economie te versnellen. Kennis die de gemeente graag deelt met anderen.

“In het verleden hebben we ons weleens positief kritisch uitgelaten over het (niet circulaire, duurzame) inkoopbeleid van de gemeente. Wij vonden dat het anders kon. Dat heeft de gemeente goed opgepakt. We zijn ontzettend trots dat we deze mooie, lokale aanbesteding hebben gewonnen en dat we de gemeente mogen ondersteunen in hun circulaire missie.” – Robbert Nijhuis, directeur SKO.

Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dit wordt verankerd in een klimaatwet. De grootste CO2-reductie is te behalen in de industrie, stelt het regeerakkoord. Weet u hoe u dit gaat aanpakken? Welke kansen het u biedt?

Klik hier voor meer informatie op de website van Climate-KIC of download hier de flyer

Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Maar is het genoeg? Neemt de overheid de juiste maatregelen? En wat kunnen steden c.q. provincies doen? De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dit wordt verankerd in een Klimaatwet. Hoe kunt u het Regeerakkoord en deze wet doorvertalen naar circulaire kansen binnen uw gemeente / provincie?

Klik hier voor meer informatie op de website van Climate-KIC of download hier de flyer

De gemeente Enschede is op zoek naar de meest geschikte partner voor het circulair aanbesteden van de kantoorinventaris. Het doel: behoud van de waarde van materialen en het daadwerkelijk sluiten van grondstofkringlopen. In navolging op de circulaire aanbesteding van de warme en koude drankenvoorziening, levert de gemeente Enschede ook met deze circulaire aanbesteding een toonaangevende bijdrage aan de visie van de Rijksoverheid om in 2050 volledig circulair te zijn. Kijk hier voor meer informatie.

APELDOORN, 22 februari 2017 – De gemeente Apeldoorn wil de renovatie van onder andere 55.000 m2 betonnen wegen in de wijk De Parken volgens een innovatie gerichte circulaire inkoopmethodiek* aanbesteden die aannemers stimuleert om circulariteit toe te passen. Dit moet de bouwketen aanzetten om in co-creatie tot slimme, innovatieve oplossingen te komen voor het werk aan wegen en riolering in De Parken. Deze aanpak past in de ambities van de gemeente Apeldoorn op het gebied van duurzaamheid. Het renovatietraject start in het najaar van 2017 en loopt tot 2022.

Werkzaamheden De Parken
Veel wegen in De Parken zijn toe aan grootschalig onderhoud. De asfalt- en betonwegen worden vervangen door wegen met gebakken klinkers. Een duurzame keuze. Daarnaast wordt op onderdelen de riolering aangepakt. Er wordt een apart infiltratieriool voor hemelwater aangelegd, zodat het schone regenwater in de bodem en in de nabij gelegen vijvers wordt opgevangen.

Circulaire ambitie
De wegen in De Parken zijn in de jaren ‘30 van de vorige eeuw aangelegd als arbeidsvoorzieningsproject. Het zand, benodigd voor de betonwegen in de wijk, is daarbij uit Berg en Bos gegraven. Op die plekken liggen nu de vijvers van Park Berg en Bos.

Circulariteit – kort gezegd: afvalstoffen als grondstof gebruiken – speelde onbedoeld dus al bij het uitgraven van de vijvers in Berg en Bos een rol en is ook nu weer actueel. Het doel van deze eerste keer circulair aanbesteden, is kennis opdoen. Die kennis wil de gemeente delen binnen de Stedendriehoek om uiteindelijk nog meer projecten circulair uit te gaan voeren.

Circulair aanbesteden is nieuw voor ons. De ontwikkelingen op circulair gebied gaan razendsnel. Door niet alles op voorhand in detail uit te werken willen we de marktpartijen aanspreken op hun creativiteit en innovatievermogen. Dat is spannend, ambitieus én slim. Op deze manier hopen we namelijk de kennis uit de markt optimaal te benutten voor de renovatie van de wijk De Parken.” – Mark Sandmann, wethouder.

Marktontmoeting 6 maart 2017
De gemeente heeft alle bedrijven, (onder) aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers die een circulaire bijdrage kunnen leveren aan dit project, uitgenodigd voor een marktontmoeting. Tijdens deze marktontmoeting licht de gemeente het vernieuwende inkoop- en selectieproces en het Programma van Ambities toe. De ontmoeting vindt plaats op maandag 6 maart 2017, 13.30 – 17 uur in Area055, Vlijtseweg 130 (ingang noord) in Apeldoorn. Voor meer informatie, bekijk de flyer.

 

Op 10 oktober jl. - de Dag van de Duurzaamheid #dvdd16 - trapten we de LENthon af op het stafbureau van de Lentiz Onderwijsgroep te Vlaardingen.

 

LENthon is dé Klimaatinnovatie Challenge voor vo’ers en mbo’ers. Twaalf teams ontwikkelen de komende maanden hun idee voor Klimaatinnovatie, strijden eerst voor een finaleplek en vervolgens om de eerste prijs. De winnaars gaan o.a. hun klimaatinnovatie realiseren en krijgen een spijkerbroek uit de G-Star ‘RAW for the Oceans’ Collection van de bekende zanger Pharrell Williams.

 

Het doel van deze Challenge is enerzijds om met elkaar in contact te komen, samen te leren en elkaar te inspireren om klimaatverandering een halt toe te roepen en anderzijds om winst en/of besparingen op te leveren voor de 12 Lentiz scholen. De Klimaatinnovatie Challenge zal spectaculair eindigen op 20 april 2017.

Vonk is bedenker, inspirator & mede-uitvoerder van de LENthon en werkt nauw samen met het team van Lentiz en Plannen van de Plank.

 

 

Persbericht: Gemeente Enschede kondigt circulaire aanbesteding warme en koude drankenvoorziening aan

ENSCHEDE, 22 juli 2016 – Gemeente Enschede besteedt deze keer geen vooraf volledig uitgewerkte koffie en thee oplossing aan, maar wil partners uitdagen om met een slimme, circulaire warme- en koude drankenvoorziening te komen. Partners waarmee na de gunning, in nauwe samenwerking, een zo circulair mogelijke oplossing wordt ontwikkeld. Hiervoor volgt de gemeente de Rapid Circulair Contracting methodiek, een innovatie gericht circulair inkoopproces. Tijdens de marktontmoeting op 4 oktober wordt deze vernieuwende aanpak toegelicht.

 

Op de bres voor circulaire economie

Enschede wil een gemeente zonder afval en zonder uitval zijn. En een voorbeeld voor de markt zijn. Daarom zoekt ze voor deze aanbesteding naar nieuwe circulair verantwoorde business modellen voor haar warme- en koude drankenvoorziening. Beheer, onderhoud, eigendom van de technische benodigdheden en verpakkingen, blijven bijvoorbeeld bij voorkeur in de handen van de gekozen partner(s). De gemeente kijkt daarbij ook naar duurzame verwerking van (afval)producten. Hierbij vraagt ze de gehele voorziening in koffie, thee, chocolade, warm en koud water, in de vorm van een functioneel omschreven prestatie, uit. Een deel van de invulling van de optimale oplossing zal bestaan uit een gezamenlijk ontwikkelingstraject. Met het oog op de middellange termijn is deze circulaire aanpak voor de gemeente voordeliger en sluit het aan bij haar doelstellingen om verantwoord met de maatschappij en het milieu om te gaan.

Inkopers kunnen de vraag naar circulaire & duurzame goederen/diensten aanjagen. Deze opdracht hebben we onze inkopers meegegeven. In deze inkoop pilot gaan ze hier concreet mee aan de slag. De geleerde lessen passen we toe in volgende circulaire aanbestedingen.’    – Gemeente Enschede

 

Ambities en wensen

Om het aanbestedingsproces zo optimaal en transparant mogelijk te laten verlopen, formuleert de gemeente duidelijke ambities en wensen. Naast het maximaliseren van circulaire economie, vormen smaak en beleving belangrijke speerpunten en worden partners uitgedaagd om boven de minimum eis van 5% SROI (Social Return on Investment) uit te komen. Aanbieders kunnen naast het plaatsen van automaten denken aan ‘koffie met een gezicht’ en/of een ophaal & afwasservice van koffiemokken door een sociale werkplaats. De volledige publicatie van deze circulaire aanbesteding zal medio oktober openbaar gemaakt worden via TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

 

Uitnodiging marktontmoeting

Hoe dit vernieuwende inkoopproces verloopt, hoe het Programma van Behoeften en Ambities er uit ziet en welke begeleiding de geselecteerde partijen mogen verwachten van de gemeente en Stichting Circulaire Economie bij het uitwerken van de oplossing, wordt toegelicht tijdens een speciale marktontmoeting op dinsdag 4 oktober (13.30 – 16 uur) in het Stadhuis, Langestraat 24 te Enschede.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om zich op de hoogte te stellen van, vragen te stellen over, enthousiast en geïnspireerd te raken door, en een rol te willen spelen in deze bijzondere aanbesteding. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden tot 28 september via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie kunt u vinden op het aanbestedingsplatform ‘Negometrix’ onder tender 44166.