B Corp: 5 zaken uitgelicht

Behind the B

Vorig jaar – deze tijd – rondde ik de B Leader training van B Lab Europe af. Al snel daarna – na de toetreding van Nestlé en Evian – ontstond er kritiek op dit duurzame certificaat. Dat heeft geleid tot aanscherpingen die per 2024 ingaan. Strenger, maar rechtvaardig. Want in mijn optiek is certificering een middel en geen doel op zich. Je bedrijf inzetten ‘as a Force for Good’ / de wereld oprecht willen verbeteren, dat Ís het doel. In het licht van ‘Behind the B’ (maart, B Corp maand) 5 punten die bijdragen aan beter zakendoen:

 

  1. Samen beter zakendoen

Hoe kun je van je bedrijf een Force for Good maken? Veel zaken liggen buiten je invloedssfeer, zul je denken. Toch kun je meer dan je denkt, samen met andere betrokken partijen. B Corp helpt je met het uittekenen van een roadmap om dit te bereiken. Als je vandaaruit dieper in je kernprocessen duikt, kan het zijn dat je nieuwe wensen en ideeën krijgt waarvoor leveranciers of ketenpartners een duurzame(re) oplossing kunnen/moeten bedenken. Zoals bij Secrid. Dit bedrijf wilde onderzoeken of er alternatieven waren voor virgin aluminium. Het resultaat; de Secrid wallets met low-carbon recycled aluminium cases liggen inmiddels in de winkels.

Vul niet in voor klanten of leveranciers dat ze iets niet kunnen of willen. Ga in gesprek. Leg het probleem en je denkrichting of oplossing op tafel. Wees daarin ambitieus, doe het samen, geef rugdekking. Dan kan het schijnbaar onmogelijke mogelijk worden. – Robin Foolen, B Corp Secrid in podcastaflevering  #5 ‘Elise in MVO-land’

 

  1. Eerlijke lonen in de keten

In Nederland kunnen werknemers zich over het algemeen een prima levensstandaard veroorloven. Maar hoe zit dat in je keten, bijvoorbeeld in de fashion of in de agrifood. Het is ingewikkeld, maar des te belangrijker om je daarin te verdiepen, het onderste naar boven te krijgen en je in te zetten voor verandering/verbetering. Zoek je naar een frontrunner op dit vlak, kijk dan eens naar O My Bag. In haar jaarverslag vertelt dit fashion bedrijf over haar leefbaarloonproject en de geleerde lessen. Het leuke is; je kunt de aanpak bijna een-op-een overnemen.

Je moet altijd kijken naar waar het écht om gaat, wat er écht gebeurt in de keten en daar actie op ondernemen. In het hier en nu. Dat is wat een frontrunner doet.– Femke Lotgerink, duurzaamheidsmanager B Corp O My Bag in podcastaflevering #15 ‘Elise in MVO-land’

 

  1. Aantoonbare klimaatactie

De klimaatbeloften van grote bedrijven misleiden en halen hun doel niet, las ik onlangs in een artikel. B Corp probeert dat te voorkomen door de bedrijven in hun community te verplichten om hun CO2 uitstoot in kaart te brengen om vandaaruit een klimaatstrategie op te stellen die gericht is op reductie in lijn met de klimaatdoelen. Bij her-certificering vraag B Corp om bewijslast die aantoont dat er ook daadwerkelijk voldoende gereduceerd is ten opzichte van de gestelde doelen. Ben je op zoek naar een voorbeeld, kijk dan eens naar Meelunie (bijna B Corp).

In duurzaamheidsland zien we veel ambitie, bijvoorbeeld op CO2 vlak. Zonder KPI’s en meetsysteem blijven het loze beloftes, hoe goed de intentie ook is. Door constant impact te meten kun je (tijdig) bijsturen in de daadwerkelijke uitvoering, en creëer je bewustwording bij medewerkers en ketenpartners. Dat laatste is noodzakelijk om sneller en beter te kunnen transformeren naar een toekomstbestendig bedrijf in een betere wereld. – Amber Kesselaer, mede directeur van B Corp Move to Impact in podcastaflevering 19 ‘Elise in MVO-land’

 

  1. Meer en betere betrokkenheid

Het certificeringstraject van B Corp ligt in de handen van een klein groepje, en dus moet er moeite, tijd en aandacht zijn om de minder betrokken collega’s ook mee te nemen in dit traject. B Corp bén je immers, het is een leefstijl die geldt voor het hele bedrijf! Ruimte maken voor en luisteren naar de stem van de medewerkers hoort daarbij. Sommige B Corps, zoals Alfa Accountants en Secrid, maken alle medewerker mede-eigenaar van het bedrijf (deze manier van organiseren heeft overigens een naam: Holocracy). Bij BrightPensioen kozen ze bewust voor een coöperatie-structuur zodat klanten ook mede-eigenaar zijn. Zo is iedereen bij die bedrijven even verantwoordelijk voor hun inzet ‘as a force for good’.

Toen we B Corp werden, hebben we dat niet direct van de daken geschreeuwd. We vonden dat het eerst helemaal in onze organisatie moest beklijven. Omdat te bereiken hebben we een route uitgestippeld. Inmiddels durft iedereen hier te zeggen dat we het duurzaamste accountantskantoor van Nederland zijn, met de B Corp score als onderbouwing. Fou-Khan Tsang, voorzitter B Corp Alfa Accountants en Adviseurs in podcastaflevering #14 ‘Elise in MVO-land’.

 

  1. Duurzame ontwikkeling in Balans

Tot en met dit jaar gaat het om een minimale score van 80 punten om het B Corp certificaat toegekend te krijgen. Die punten kunnen gelijk verdeeld zijn over de 5 impact-gebieden, maar het kan ook zo zijn dat een bedrijf bijvoorbeeld sociaal heel goed scoort en op milieu helemaal niet. Vanaf 2024 zijn er geen 5 maar 10 impactgebieden en kan de ene goede duurzaamheidsprestatie de slechte prestatie op een ander vlak niet meer compenseren. Daarmee ligt de lat om B Corp een stuk hoger, maar zul je als B Corp niet alleen meer in balans zijn maar ook meer impact kunnen hebben.

PS. Ben je nog niet toe aan B Corp, raadpleeg dan de SDG’s (17 werelddoelen). Zij geven je ook inzicht in de samenhang en afstemming van duurzame acties.

 

Over B Corp

De community van Benefit Corporations, afgekort B Corps, bestaat inmiddels uit meer dan 5000 bedrijven die een strenge impact audit hebben doorlopen om aan te tonen dat ze staan & gaan voor een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve wereld. Deze maand vieren we ‘Behind the B’, waarbij ook niet B Corp organisaties mee mogen vieren en inspiratie kunnen opdoen voor het vergroten van hun positieve impact.

 

Meer info