Baanbrekend Europees initiatief voor verduurzaming bouw

Het Building Market Brief initiatief

Hoe krijgen we overheden en de bouwsector zo ver om consequent werk te maken van het uitstoten van minder broeikasgassen, zuiniger om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en daarbij slimme klimaat-neutrale oplossingen te benutten? Dat was de hamvraag voor EIT Climate-KIC en partners WBCSD, RICS, Wuppertal Institute, Chalmers TU, TEP Energy, UCL, IVE, NAPE, ENEA, Knight Frank, I4CE/EIVP and TU Delft.

Missie

Het Building Market Brief initiatief (BMB) ontsluit onafhankelijke, vergelijkbare, pan-Europese gegevens ontsluit voor de Europese bouwsector. Informatie die momenteel onvolledig en gefragmenteerd is. Het doel van dit initiatief is om nieuwe (op data gebaseerde) inzichten te bieden waardoor de acceptatie en toepassing van klimaat-neutrale innovaties en technologieën in de bouwsector, bij beleidsmakers en vastgoedbeleggers groter wordt.

Over het Building Market Brief Initiatief

In 2017 startte het BMB-initiatief waarbinnen een state-of-the-art wetenschappelijke methodiek werd ontwikkeld en volledig geharmoniseerde data uit de bouwketens in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zwitserland, Polen opgehaald werd. De analyse van de data is per land samengevat in een Building Market Brief Rapport. Deze rapporten zijn sinds oktober 2018 gratis te downloaden. BMB Spanje en Italië zijn bijna klaar; twee nieuwe landen, een BMB voor een stad en een BMB ‘non-residential’ zullen worden voorbereid in 2019.

De Lancering

Tijdens de Climate Innovation Experience, 25 oktober 2018 in ‘Climate Planet’ op de Jaarbeurs in Utrecht, werd het Building Market Brief initiatief gelanceerd. Aansluitend volgde een interactieve ronde tafel ‘Shaping the building sector 2030’. BMB-partner Henk Visscher – Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie TU Delft – nam de aanwezigen mee in de toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse bouw in vergelijking met Duitsland. Het was een succesvolle lancering; 300 bezoekers waarvan 70 aanmeldingen voor het side event en aandacht van de media (zie de links hieronder).

Start-up CUES Foundation

Om dit initiatief kracht bij te zetten en het potentieel verder te ontwikkelen, zijn de betrokken partijen partners geworden in de CUES Foundation. Deze start-up zet zich in voor het faciliteren van benchmarks tussen landen, het uitwisselen van kennis en het zoeken naar zowel nationale als internationale kansen voor energie-neutrale oplossingen in de bouw.

“Elise is an amazing all-round communication professional, focussed, value-driven, result-oriented, diligent and reliable. She approaches communication with strategic insight, a pragmatic approach and takes matters out of your hand in a pleasant way. In the BMB project, a European initiative with partners from eight countries she was and is an invaluable sparring partner for the team in communication matters.”

York Ostermeyer, Associate Professor at Chalmers University of Technology

Vonk’s output

Interne communicatie, begeleiding communicatiestrategie workshop, website ontwikkeling CUES(projectmanager, copywriter), redactie rapporten (en fotocoverselectie), ontwikkeling promotiematerialen (zoals flyer, video), eventmanager, persberichten (NLD & ENG) en pershandling, eindrapportage. In zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Vonk’s toegevoegde waarde

  • Snel aanvoelen waar de behoefte ligt
  • Strategisch en uitvoerend
  • Teamplayer
  • Energie & creativiteit
  • Ontzorgen