PRIVACYVERKLARING

Vonk, sprankelend MVO, gevestigd aan Blauwe Hof 6204, 6602ZK te Wijchen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

 

Contactgegevens

Vonk, sprankelend MVO 
Elise Vonk 
mail: elise@vonk-mvo.nl, 
mobiel: 06-81863987
, website: www.vonk-mvo.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

Vonk, sprankelend MVO verwerkt persoonsgegevens via haar site. Zowel via het contactformulier als bij een abonnement op haar blog worden verzameld:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Verder worden IP-adressen geregistreerd door een beveiligingsplugin, Admintools geheten. Dit is noodzakelijk voor de beveiliging van de website, zodat mensen of robots die oneigenlijk toegang proberen te verkrijgen, kunnen worden geblokkeerd. Vonk heeft geen middelen om IP-adressen te koppelen aan personen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Vonk’s website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat Vonk zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vonk-mvo.nl. Zij zal die informatie dan per direct verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Vonk, sprankelend MVO verwerkt uw naam en mailadres voor het volgende doel:

  • Contact met u te kunnen op nemen op uw verzoek (via het contactformulier)
  • Toesturen van Vonk’s whitepapers op uw verzoek
  • Toesturen van een melding van een nieuwe blog op uw verzoek

 

Het bewaren van persoonsgegevens

Vonk, sprankelend MVO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naam en mailadres blogabbonnement -> onbeperkt > tot de desbetreffende persoon zich afmeldt
  • Naam en mailadres contactformulier -> niet langer dan nodig

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Een aantal personen heeft toegang tot de verwerkte persoonsgegevens zolang ze op de website opgeslagen zijn. Dat geldt voor de websitebeheerder en de webhost. Verder verstrekt Vonk persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Vonk, sprankelend MVO gebruikt alleen technische cookies (die nodig zijn om de website te laten functioneren), en analytische cookies via Google Analytics. Vonk heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics. Bovendien wordt door Google Analytics IP-adressen van bezoekers geanonimiseerd.

Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. Als u wilt dat deze tracking cookies niet worden geplaatst, kunt u daartoe instellingen in uw webbrowser aanpassen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vonk, sprankelend MVO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Vonk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen naar info@vonk-mvo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vonk reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vonk, sprankelend MVO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

Vonk, sprankelend MVO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vonk via info@vonk-mvo.nl.