Voorbereiding CSRD

Zet nu al de juiste stappen

Start nu met de CSRD

Dit traject is een uitkomst als:

  • Je verplicht bent om aan de CSRD te voldoen
  • Je niet verplicht bent maar je er wel op wil voorbereiden
  • Je vragen van klanten en leveranciers krijgt n.a.v. de CSRD

Na de inventarisatie, bepalen we wat nodig is om te voldoen aan de CSRD. Met structuur, kennis en ervaring loodst Vonk je bedrijf en medewerkers door de complexiteit heen. Indien gewenst, zet ze de specifieke tools van partner Move to Impact en/of de specifieke capaciteiten van het zzp-collectief De Zwerm in.

Zo werkt het

Met de komst van de Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – moeten bedrijven zich verantwoorden over de milieu- en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Vervolgens zijn ze verplicht om deze informatie te laten toetsen door een accountant. Dit geldt in ieder geval voor grotere bedrijven (boekjaar 2025), maar het is slechts een kwestie van tijd voordat de rest van het mkb er vragen over krijgt. Al zijn nog niet alle details bekend, toch is het verstandig om er nu al mee aan de slag zodat je tijdig klaar bent voor de CSRD. Vonk is een CSRD Implementation Manager en helpt je graag op weg!

Toekomstbestendig ondernemerschap

Bedrijven zien de CSRD vooralsnog als een last omdat er veel duurzaamheidsindicatoren zijn en het over een uitgebreid scala aan duurzaamheidsonderwerpen gaat. Vonk laat je graag de kansen van deze nieuwe wet zien, zoals het opstellen van een langetermijnstrategie voor meervoudige waardecreatie. Dit zorgt niet alleen voor gunstige leningen, garanties of investeringen, maar heeft ook aantrekkingskracht op jong talent en voordelen op de concurrentie opleveren.

Impact concretiseren

We starten met een inventarisatie om vervolgens een plan van aanpak te maken. In de meeste gevallen zal dat inhouden dat we vanuit de prioriteiten concrete, meetbare KPI’s gaan formuleren en activiteiten voor de dubbele materialiteitsanalyse gaan opzetten. Tegelijkertijd informeren en betrekken we steeds meer collega’s, omdat voor de CSRD alle collega’s hun steentje bij moeten dragen. De uitvoering, realisatie, geleerde lessen en vervolgstappen worden aan het einde van het jaar samengevat in een rapportage met zowel financiële alsook duurzaamheidsdata.

Linkjes

Klaar voor de start? Ik wel!

Neem vrijblijvend contact met me op om een afspraak te plannen.