{fastsocialshare}

A.A.S. zocht expertise op het gebied van MVO en ISO 26000:

  1. Marktonderzoek als gefundeerde basis voor MVO-beleid;
  2. ISO 26000 implementeren en een zelfverklaring publiceren;
  3. Duurzame ambities realiseren.

 

AAN DE BAK MET MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is nog een relatief bescheiden begrip binnen de autoschadeherstelbranche. Maar het wordt een steeds belangrijker speerpunt van grote afnemers van schadeherstel, zoals leasemaatschappijen en verzekeraars. Allround Automotive Solutions (A.A.S.) - een onafhankelijk netwerk van de betere servicegerichte autoschadeherstelbedrijven - wilde met het marktonderzoek een gefundeerde basis voor MVO leggen binnen de coöperatie. Vonk voerde dit onderzoek in 2012 uit en leverde een rapport aan dat eindigde met 14 concrete, realistische adviezen voor korte en lange termijn. A.A.S. hebben deze adviezen stap voor stap opgevolgd. 

Een advies was bijvoorbeeld MVO opnemen in missie, visie en strategie. Vervolgens formuleerde de coöperatie een vierde strategisch pijler: 100% Betrokken. Met ISO 26000 als framework, geven ze hier nu invulling aan. De publicatie van de ISO 26000 Zelfverklaring op het publicatieplatform van NEN ISO 26000 is een actie die daarbij hoort. 2015 staat in het teken van verder borgen, realiseren en uitdragen van MVO binnen A.A.S.

 

‘Vonk is onze partner in MVO. Ze is flexibel, betrouwbaar en praktisch.’

José Siemons, opdrachtgever A.A.S.

 

RESULTATEN

  • Marktonderzoek met praktische suggesties om direct met MVO te starten;
  • Kick-off werkgroep '100% Betrokken';
  • ISO 26000 0-meting;
  • Focus, verbeterpunten en prioriteiten vaststellen voor 2015-2016;
  • Plan van aanpak en interne activatie van de 70 leden voor MVO;
  • Lidmaatschap MVO Nederland;
  • Strategisch partnerschap met Veilig Verkeer Nederland (VVN).