{fastsocialshare}

Dunea wilde een aansprekende zelfverklaring:

  1. Volgens het ISO 26000 framework;
  2. Met aansprekende mvo initiatieven;
  3. Inzetbaar als in- en extern communicatiemiddel.

 

ANALYSE, KOERS EN REALISATIE

Dunea wilde een eerste ISO 26000 Zelfverklaring publiceren vanuit een communicatieve insteek zonder opdringerig te zijn. We startten met een plan van aanpak en interne analyse aan de hand van ISO 26000. Samen met de mvo werkgroep van Dunea gingen we aan de slag om de informatie compleet te maken. Daarnaast bekeken we trends in de markt en bestudeerden we het mvo-beleid van collega drinkwaterbedrijven, toeleveranciers en klanten. Stap voor stap doorliepen we samen het proces om een mooi & goed leesbaar mvo-verslag te publiceren.

 

‘Vanaf het eerste contact was er het vertrouwen op een goed eindresultaat van ons project. Dit vertrouwen is terecht gebleken. De ISO 26000 zelfverklaring van Dunea geeft een duidelijk beeld waar we als organisatie voor staan en wat we belangrijk vinden. Het is een mooi en prettig leesbaar document geworden, waarmee onze organisatie het mvo verder kan uitbouwen. Werken met Elise geeft richting, motivatie en energie.’

Elly Blom, milieukundige bij Dunea

 

 

DE RESULTATEN

  • Commitment en draagvlak in MT;    
  • Efficiency door combinatie van inhoud, proces, copy en vorm;
  • Een goed leesbare zelfverklaring met actuele voorbeelden;
  • Onder andere ingezet bij de onderbouwing voor een EU subsidie-aanvraag.

 

Bekijk Dunea's ISO 26000 Zelfverklaring