{fastsocialshare}

ESG / Wageningen UR wil hun mvo-beleid praktischer maken:

  1. ISO 26000 thematiek vertalen naar de arbeidspraktijk;
  2. Kwaliteitscoördinatoren activeren en enthousiasmeren voor mvo;
  3. Handvatten voor mvo-communicatie om de zichtbaarheid van het kwaliteitsteam te vergroten.

 

PRAKTISCH EN ZICHTBAAR WORDEN

Na het ISO 26000-traject en de publicatie van de Zelfverklaring was mvo bij Environmental Sciences Group (ESG / Wageningen UR) een beetje stilgevallen.

Via een interview, het bestuderen van beleidsdocumenten en in een drietal sessies met kwaliteitscoördinatoren, communicatie-professionals en OR-leden concretiseerden we de WUR- gedragscodes, onderzoekersdilemma’s, marktkansen voor (i)mvo en mogelijkheden voor interne positionering. Deze informatie vertaalden we naar instrumenten die direct in de praktijk toegepast werden. Zoals het gebruiken van unieke mvo verhalen en begrijpelijke waarden- & woorden voor (internationale) tenders of presentaties. Of de vertaalslag van alle codes op één A4 in de vorm van prikkelende stellingen gerelateerd aan ISO 26000 thema’s. Dit A4 wordt gebruikt in werkoverleggen of bij het bespreken van dilemma’s.

 

‘Vonk en partners hielpen ons om mvo praktisch te maken. Medewerkers binnen ESG, zowel onderzoekers als stafleden, weten nu wat mvo voor hun werk betekent, wat zij daar in hun eigen werk aan kunnen bijdragen en passen dit ook toe in hun werk .’

Paul de Bie, kwaliteitsmanager ESG / Wageningen UR

 

 

RESULTATEN

  • Opgefrist en energiek team van kwaliteits-/mvo-coördinatoren;
  • Concrete adviezen voor verdere interne activatie;
  • Beeldende verhalen voor in- en externe mvo-communicatie;
  • Visuele samenvatting van relevante mvo zaken op één A4;
  • Praktische lijst van do’s & dont’s.

 

* BrandTree is ontwikkeld met Christel Berkhout, Plannen van de Plank