{fastsocialshare}

Masterclass** ‘Haal meer uit uw MVO communicatie en Zelfverklaring’ 2013 - 2014

Van Halteren Infra (VHI) zocht ondersteuning bij:

  1. Een praktische mvo-communicatie(verander)strategie;
  2. Het betrekken van in- en externe stakeholders bij mvo;
  3. Het verzilveren van hun mvo koploperschap in de branche.

 

TRANSITIE IN HOOG TEMPO

Bouwbedrijf Van Halteren Infra (VHI) pakte - na ISO26000, ISO 9001, ISO 14001 - door met de omslag van onder- naar hoofdaannemerschap (UAV-GC). Dit om in een sterk veranderende markt positie op te eisen en voor de continuïteit van de Van Halteren-‘familie’ te zorgen. Verdere implementatie van mvo was van strategisch belang in dit verandertraject. Waar VHI tot voor kort vooral door de KAM-bril naar de wereld keek, werd daar nu een mvo-paraplu boven gehangen. Dit wilde VHI gaan uitdragen.

We stelden - via de BrandTree* - de waarden en drijfveren van het familiebedrijf vast, verwoordden de urgentie en ambitie tot veranderen, analyseerden het interne krachtenveld en de ambassadeurs voor deze verandering. De werkgroep ontving handvatten en adviezen voor een passende mvo communicatie- en veranderstrategie.

 

‘Je leert in de Masterclass de problemen en mvo-urgentie te benoemen, de bijbehorende ambitie te verwoorden om vervolgens samen het mvo-traject vorm te geven.’

Henny Bos, communicatiemanager VHI

 

 

RESULTATEN

  • Verheldering inhoud en proces;
  • Direct toepassen van praktische instrumenten;
  • Concrete adviezen voor de mvo communicatiestrategie;
  • Een eigen mvo verhaal;
  • Aanzet voor het concept ‘Ongewoon Gewoon’.

 

* BrandTree is ontwikkeld met Christel Berkhout, Plannen van de Plank

** Masterclass: samen met Hans Kröder, Learn2Improve Your World en Christel Berkhout, Plannen van de Plank