{fastsocialshare}

Business case

Het team Saver wil graag het volgende uit de Masterclass* halen:

  1. Focus in de thematiek van ISO 26000;
  2. Een MVO-verhaal dat in- en extern verbindend werkt;
  3. Bestaande MVO initiatieven, campagnes en projecten beter linken ten gunste van de duurzame businessdoelstellingen.

 

Interne sessies (maatwerk)

Tijdens de eerste in-huis sessie faciliteren we een MT-sessie over een gedeelde urgentie & ambitie voor het MVO-beleid. We maken de interne betrokkenheid snel inzichtelijk met de MVO-Communicatieladder**. We kiezen een werkvorm waarmee de aanwezigen acties en taken formuleren en valideren voor meer intern draagvlak. Daar horen ook tips voor communicatie bij. Denk aan uitbreiding van centrale bijeenkomsten om successen te vieren, voorbeeldgedrag van de directie, MT en het middenkader en het etaleren van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden om de werkvloer te bewegen voor MVO.

 

‘De Masterclass bood handige tools om op een andere manier naar onszelf te kijken.’

Daphne Ansems de Vries, Communicatie Adviseur Saver

 

Uit een eerdere analyse van Saver’s ISO 26000 issuematrix identificeren we drie kansrijke MVO Iconen. Tijdens een tweede in-huis sessie komen de MVO-manager, Manager P&O en de Communicatie Adviseur tot de duurzame essentie van deze iconen. Om te kunnen kiezen en focussen, maken we samen een inschatting per icoon van de (duurzame) winst op korte en lange termijn via o.a. het Business Model Canvas. Dit geeft de doorslag voor hét icoon met de meeste potentie om Saver’s MVO (business)doelstellingen waar te maken. Saver werkt het momenteel verder uit.

 

‘Leerzaam, vakkundig en interactief.’

Femke Smit, Manager P&O Saver

 

 

RESULTATEN

  • Verbinding bij en tussen MT en middenkader;
  • Interne verheldering in Saver’s MVO thematiek;
  • Kiezen en focussen op één MVO icoon;
  • Formulering van een stevig MVO verhaal;
  • Zicht op business ontwikkeling met een authentiek MVO icoon.

 

* Masterclass -> Jaarlijks organiseren Vonk, Learn2Improve Your Planet en Plannen van de Plank de Masterclass ‘Haal meer uit MVO Communicatie en uw ISO 26000 Zelfverklaring’. Voor meer informatie, bekijk de Factsheet. In 2015 namen Saver, Xylem Water Solutions en NEN deel.

** GreenTreeModel-instrument