Het verduurzamen van Avans Hogeschool

Avans Hogeschool wil in 2020 de meest duurzame Hogeschool van Nederland zijn. College van Bestuur heeft de opdracht gegeven om via het Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE) aan te tonen in hoeverre duurzaamheid in de hele organisatie verweven is. Twee AISHE sterren eind 2015 is het minimum voor alle 42 Academies. Het MVO projectteam van de Academie AMIB vraagt hierbij inhoudelijk, veranderkundig en communicatief advies.

INHOUDELIJK, VERANDERKUNDIG EN COMMUNICATIEF

We begeleiden drie studie-ochtenden voor docententeams, waarbij we duurzaamheid met ISO 26000 vertalen naar de onderwijspraktijk van AMIB. We voegen duurzaamheidsexpertise toe, schetsen voorbeelden van Eerlijk Zakendoen, Consumentenaangelegenheden en Mensenrechten in het bedrijfsleven en leveren artikelen, links, expert opinions aan.

Ik ben van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam op het gebied van duurzaamheid gegaan. Dat voelt goed. Daarnaast weet ik nu ook heel goed waar mijn collega’s mee bezig zijn. De onderlinge afstemming verloopt veel soepeler.

Suzan, docent Engels

Met de GTM-tools sporen we elementen op om communicatie en interactie voor duurzaamheid binnen AMIB vorm te geven. Doel is ondersteuning bij en interne motivatie voor verduurzaming.

Als jullie geweest waren, had ik weer energie. Dan wist ik weer hoe ik zelf verder kon en hoe ik het team kon meenemen. Zowel op inhoud als in de aanpak.

Frida Brekelmans projectcoördinator AISHE-audit

RESULTATEN

  • Het projectteam Duurzaamheid gaat voorwaarts, blijft on track;
  • AMIB maakt een keuze uit de duurzaamheidsthema’s van ISO 26000 om ze vervolgens concreet te maken in het curriculum;
  • Een (interne) communicatie-aanpak t/m de audit in september 2015;
  • AMIB geactiveerd & gemotiveerd.