MVO-strategie PWNT staat als een huis

Duurzaam leiderschap

Duurzaam leiderschap

PWNT is in 2009 opgericht door drinkwaterbedrijf PWN. PWNT heeft de ambitie om één van de meest innovatieve watertechnologie bedrijven ter wereld te zijn in 2020. Het bedrijf ontwikkelde, samen met PWN, duurzame technieken in eigen huis. Eind 2014 werden de deuren van de waterfabriek Andijk III door Minister Schultz geopend. Momenteel voert PWNT grote projecten uit in Engeland en Singapore en neemt de internationale belangstelling voor deze milieuvriendelijke en duurzame zuiveringsinstallatie sterk toe. PWNT wil daarom weten waar ze staat op MVO-vlak en zich zelf duurzaam verder ontwikkelen aan de hand van een gedegen MVO-strategie.

De opdracht

PWNT zocht een MVO expert voor:

  1. Een ISO 26000 0-meting
  2. Een ISO 26000 Zelfverklaring
  3. Het uitwerken van een praktische MVO-strategie

EIGEN HUIS OP ORDE

Samen met het MVO-team voert Vonk een ISO 26000 0-meting uit. PWNT ziet zo op een overzichtelijke manier wat ze al goed doet en waar het verbeterpotentieel ligt. Vervolgens organiseren we een Board Meeting om de uitkomsten te presenteren. Wat blijkt? MVO sluit naadloos aan op de missie, visie en ambities van PWNT. Gedurende deze sessie stelt de Board de kaders vast voor de MVO-prioriteiten tot en met 2020. Vervolgens visualiseert Vonk dit alles op 1 A4: het PWNT huis. Op basis van dit overzicht, bepaalt het MVO-team, samen met de staff, de verdere ‘aankleding’ van het huis en leggen ze de prioriteiten vast in Roadmap 2020.

Elise weet de wensen van onze organisatie op het gebied van CSR feilloos aan te voelen en naadloos te vertalen naar een gefundeerd CSR beleid. Ze beschikt over het vermogen om zowel binnen als buiten bestaande kaders kritisch te denken en de boodschap helder te formuleren. Zij is een stabiele wegwijzer voor ons geweest. Haar gedegen expertise en haar  hands-on-mentaliteit, hebben ertoe bijgedragen dat we weten waar we staan in het CSR-proces. Van daaruit hebben we samen met medewerkers een pragmatische roadmap gecreëerd, als onderdeel van PWNT’s strategie.

Bart Jonker, MVO Team PWNT

RESULTATEN

  • Enthousiast MVO-team
  • ISO 26000 0-meting
  • ISO 26000 Zelfverklaring (MVO rapportage)
  • Roadmap 2020 (MVO strategie)
  • Waardevolle stakeholderdialogen
  • Koppeling MVO en kwaliteitsmanagement
  • Start interne activatie van medewerkers voor MVO

Congratulations on this, really nice work and very good to have. I think it gives us necessary guidelines like our values and business plan that are really helpful. Thank you for picking this up so well.

Gilbert Galjaard, CTO and Director Research & Development