Aanhoudende publiciteit voor circulaire aanbestedingen

Op de koffie bij de gemeente Enschede/Losser

De tijd voor circulair aanbesteden is aangebroken. Overheden creëren ruimte om samen met marktpartijen te experimenteren in “Living-Lab-achtige-projecten”. De kennis uit dit soort leerprojecten vormt de basis voor verdere ontwikkeling van de inkoop-aanpak, beoordelings­instrumenten en nieuwe business en samenwerkings­modellen. Vonk is bij een aantal circulaire aanbestedingen betrokken geweest.

Circulaire aanbesteding warme & koude drankenvoorziening

Deze circulaire aanbesteding ging op 4 oktober 2016 met een marktontmoeting op het Stadhuis van Enschede van start. Meer dan 180 bezoekers luisterden naar het innovatie gerichte circulaire inkoopproces*. Naast circulair verantwoord aanbesteden, vormden ook SROI en smaak & beleving belangrijke ambities. Na de inschrijvingstermijn, gaven partijen een toelichting aan een vakkundige jury. De daaruit volgende selectie kreeg de kans om hun totaalconcept te presenteren aan de medewerkers in de vorm van een proeverij. De voorkeur van de medewerkers heeft de uiteindelijke doorslag gegeven.

De gemeenten Enschede/Losser kennen de definitieve gunning toe aan Douwe Egberts (DE). Deze partij heeft een heel scala aan circulaire ideeën ingebracht, onder andere rond het koffiemeubel, koffiedroes, bekertjes, machines en verschillende trajecten met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Via Stichting Circulaire Economie kwam Elise Vonk ons team versterken. Zij heeft ons geadviseerd op het gebied van de in- en externe communicatie. Elise heeft veel externe contacten. Dit heeft ertoe geleid dat onze marktdag druk werd bezocht. Met als gevolg dat er een grote interesse in onze aanbesteding was. Wat weer heeft geleid tot een uitstekend eindresultaat.

Pascal Wijnia, Facilitair Adviseur, gemeente Enschede

Mijn complimenten voor de snelheid waarmee je in diverse gremia de publicatie onder de aandacht gebracht hebt. De effecten zijn enorm. Ik ben zeer tevreden met je inzet.

Willem Pouwels, Teamleider Facilitaire Ondersteuning en Bestuursondersteuning, gemeente Enschede

Circulaire aanbesteding meubilair

Omdat de gemeente Enschede zo tevreden was over de inzet van Vonk, sprankelend MVO, werd ze opnieuw uitgenodigd om de communicatie te verzorgen. Deze keer voor de circulaire aanbesteding van het meubilair.

Goed voorbeeld doet volgen

In navolging op de gemeente Enschede, organiseerde de gemeente Apeldoorn op 6 maart 2017 ook een marktontmoeting. Meer dan 140 aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus werden geïnformeerd over de ambities en ideeën omtrent de circulaire renovatie van de straten en riolering van De Parken. De gemeente gaf aan op zoek te zijn naar een hoofdaannemer die zijn onderaannemers en leveranciers goed behandelt, open is in de boeken en in de communicatie, meedenkt en écht begrijpt wat er voor deze circulaire renovatie nodig is. Deskundigheid stond boven hiërarchie en “samen” was het sleutelwoord tot succes. Voor deze aanbesteding is veel aandacht geweest in de media.

Samenwerken met Elise is een zeer prettige ervaring. Pro-actief, accuraat, snel, deskundig en in hoge mate dienstbaar. Dankzij de inzet van Elise hebben we o.a. onvoorstelbaar veel Free Publicity weten te genereren met de boven genoemde circulaire aanbestedingen. Zo veel mogelijk aandacht genereren voor Circulaire Economie en onze Rapid Circular Contracting* methodiek was één van onze doelen en dat is zeer goed gelukt. Dat Elise zelf veel affiniteit heeft met Circulaire Economie en MVO in het algemeen, kwam in dit traject heel goed van pas. Bij een volgend project staat Elise weer bovenaan mijn lijst!

Erick Wuestman, voorzitter Stichting Circulaire Economie

TAKEN VONK

  • Interne communicatie
  • Externe communicatie (Public Relations, Social media)
  • Eventcoördinatie
  • Verslaglegging
  • Sparringspartner

* Om deze nieuwe manier van inkopen succesvol te laten verlopen, hebben de gemeenten Stichting Circulaire Economie in de arm genomen. Deze stichting werkt aan een florerend en toekomstbestendig Nederland vanuit het circulaire gedachtegoed. In de uitvoering van het innovatieve inkoopproces, Rapid Circulair Contracting (RCC*) genaamd, werken de gemeente samen met deze stichting aan het opzetten van een transparant proces waarbinnen de winnende coalitie expertise inbrengt en verantwoordelijkheid neemt voor de – in partnerschap – uitgewerkte afspraken.