Meelunie; plant based, positive impact

Waardecreatie en toekomstbestendig ondernemerschap

Meelunie is een familiebedrijf dat al meer dan 150 jaar bestaat. Wereldwijd is ze een toonaangevende leverancier van plantaardige ingrediënten. Onlangs heeft het bedrijf een nieuwe maatschappelijke missie gekozen: ‘Plant based, positive impact’. De nieuwe missie is gecreëerd om het familiebedrijf meer te oriënteren op het maatschappelijk belang en toekomstbestendig ondernemerschap. Hier zijn heel wat stappen aan vooraf gegaan, onder andere door het Meelunie Positive Impact Team dat werkt aan de verduurzaming van het bedrijf.

Positieve impact staat centraal

Samen hebben we de duurzame route uitgestippeld. Vanuit de missie, visie en ambitie hebben we drie strategische pijlers gekozen: 1.Green products, 2. Climate & Shipping en 3. Our Future Heritage met daaraan ambities, doelen en Sustainable Development Goals (werelddoelen, SDG’s) gekoppeld om de impact te kunnen concretiseren. Als onderdeel van de klimaatstrategie bereikte de organisatie in 2022 CO2 neutraliteit (scope 1 en 2). De aandacht gaat nu naar de keten (scope 3) om daar samen met partners de CO2 naar beneden te brengen. Inmiddels (2023) staat Meelunie voor het validatietraject van de B certificering. Het team heeft heel wat bereikt, hetgeen is samengevat in de duurzaamheidsrapportage van Meelunie. Het Meelunie Positive Impact Team bereidt de organisatie op dit moment voor op de komst van de CSRD (de nieuwe EU wet gericht op rapportageverplichtingen t.a.v. duurzame prestaties). Andere concrete, duurzame initiatieven van Meelunie zijn ook te lezen op de website van Meelunie .

Meelunie wil:

  1. Duurzaamheid integraal onderdeel maken van strategie en bedrijfsvoering
  2. Strategische en praktische ondersteuning
  3. B Corp certificering
  4. CO2 neutrale organisatie
  5. Duurzaamheidsrapportage conform CSRD

Bevlogen en betrokken, dat is wat er in mij opkomt als ik Elise zou beschrijven. Elise is vanaf het begin betrokken bij het formuleren en structureren van al onze plannen op gebied van duurzaamheid (maken van positieve impact middels onze bedrijfsvoering). Zo veel goeie plannen en ideeën, maar hoe wordt het een integraal onderdeel van het bedrijf? Voor Meelunie is Elise onze moderator en motivator.

Gijs van Elst, Director Health Ingredients Meelunie

Plant based ingredients

VONK’S ROL

Het Meelunie Positive Impact Team benaderde Vonk voor hands-on begeleiding en om de duurzaamheidswereld binnen te brengen. Denk bijvoorbeeld aan connecties, voorbeelden, instrumenten, literatuur. Zo is het in de praktijk ook uitgepakt; de werkzaamheden van Vonk zijn zowel strategisch als uitvoerend.

RESULTATEN

  • Structuur en voortgang duurzaamheidsbeleid
  • CO2 neutrale organisatie
  • Duurzaamheidsrapportage
  • Communicatie over duurzame initiatieven (in- en extern)

Elise en ik hebben hard samengewerkt aan Meelunie’s klimaatstrategie. Dit heeft mede gezorgd dat de Meelunie organisatie nu klimaatneutraal is. Ook heeft Meelunie nu een duidelijk stappenplan om een duurzame koploper te blijven voor de aankomende jaren en samen met de keten de CO2 omlaag te brengen.

Jeroen de Waaij, Duurzaamheidsmanager Meelunie