Kick-off CSRD

Medewerkers activeren voor duurzaamheidsprestaties

De Europese Commissie introduceert een nieuwe verordening: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Grotere mkb bedrijven worden verplicht om vanaf 2025 te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties volgens de CSRD. Dit is niet meer iets van de CFO of de duurzaamheidscoördinator alleen. Elke medewerker maakt impact en zal daarom mee moeten verantwoorden. Maar, wat is het? Hoe neem je medewerkers hierin mee? Welke stappen moeten gezet worden om aan de CSRD te voldoen? Dutch Flower Group, BrandLoyalty en Enreach huurden Vonk – i.s.m. BureauOm – in voor de kick-off (dagdeel) en kregen antwoorden op deze vragen.

Dit is wat we gedaan hebben

Tijdens de kick-off vertellen we meer over de CSRD en introduceren we het model voor meervoudige waardecreatie/impact, de basis van de CSRD: een visueel en gemakkelijk te onthouden versie van het wereldwijd gebruikte model voor geïntegreerde rapportage (IIRC). Een stukje theorie, waarna de medewerkers ermee aan het werk gaan. Ook de rest van het dagdeel bestaat uit stukjes theorie en het direct toepassen op de praktijk. We delen heel veel voorbeelden en tips. Alles is erop gericht om het voor de medewerkers praktisch, toepasbaar, interactief en inspirerend te maken.

Everybody had a great day and learned a lot. Thanks again for supporting us in this journey.

Antonella Passaro, CSR manager BrandLoyalt

Vonks toegevoegde waarde

Vonk vormt een sterk trainingsduo met collega Paul van Ruiten. Samen combineren ze kennis, ervaring, enthousiasme en energie om medewerkers te informeren, activeren en betrekken bij de duurzame ontwikkeling van de organisatie.

Deze bedrijven willen

  • Medewerkers informeren over de CSRD
  • Praktisch aan de slag
  • Inspiratie en voorbeelden
  • Onderlinge uitwisseling
Figuur 1: Praatplaat meervoudig waardecreatiemodel (Bron: boek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’)

RESULTATEN

  • Een gemeenschappelijk(e) taal en beeld bij meervoudige waardecreatie/impact
  • De belangrijkste impacts van de kernactiviteiten zijn bepaald
  • De prioriteiten zijn gesteld
  • Commitment deelnemers voor vastgestelde prio’s en KPI’s
  • Kennis rondom CSRD is vergroot

Ik ben zeer tevreden met de output van deze kick-off.

Reineke Beijdorff-Ackema, CMO Enreach